March 13

Իմ առօրյան

Երկուշաբթի

Արթնանում եմ ժամը 07:45 , ատամներս լվանում, հագնվում եմ և ժամը 08:30 գնում դպրոց: ժամը 15:00 վերադառնում եմ տուն, հաց ուտում, դասերս պատրաստում և ժամը 16:45 գնում մարմնամարզության: Վերադառնում եմ ժամը 18:45, շարունակում դասերի պատրաստելը, այնուհետև ընթրում եմ, ատամներս լվանում և ժամը 22:00 գնում քնելու:

Երեքշաբթի

Արթնանում եմ ժամը 07:45 , ատամներս լվանում, հագնվում եմ և ժամը 08:30 գնում դպրոց: ժամը 15:00 վերադառնում եմ տուն, հաց ուտում, դասերս պատրաստում և հանգստանում եմ: Իջնում եմ բակ խաղալու, որտեղից վերադառնում եմ ժամը 18:00, այնուհետև ընթրում եմ, ատամներս լվանում և ժամը 22:00 գնում քնելու:

Չարեքշաբթի

Արթնանում եմ ժամը 07:45 , ատամներս լվանում, հագնվում եմ և ժամը 08:30 գնում դպրոց: ժամը 15:00 վերադառնում եմ տուն, հաց ուտում և ժամը 15:50 գնում եմ քանոնի, ժամը 16:50 մարմնամարզության, իսկ ժամը 18:30 սոլֆեջիոյի: Վերադառնում եմ ժամը 19:20, դասերս պատրաստում, այնուհետև ընթրում եմ, ատամներս լվանում և ժամը 22:00 գնում քնելու:

Հինգշաբթի

Արթնանում եմ ժամը 07:45 , ատամներս լվանում, հագնվում եմ և ժամը 08:30 գնում դպրոց: ժամը 15:00 վերադառնում եմ տուն, հաց ուտում, դասերս պատրաստում, հանգստանում և խաղում: Ընթրում եմ, ատամներս լվանում և ժամը 22:00 գնում քնելու:

Ուրբաթ

Արթնանում եմ ժամը 07:45 , ատամներս լվանում, հագնվում եմ և ժամը 08:30 գնում դպրոց: ժամը 15:00 վերադառնում եմ տուն, հաց ուտում, դասերս պատրաստում և ժամը 16:45 գնում մարմնամարզության: Վերադառնում եմ ժամը 18:45, շարունակում դասերի պատրաստելը, այնուհետև ընթրում եմ, ատամներս լվանում և ժամը 22:00 գնում քնելու:

Շաբաթ

Արթնանում եմ ժամը 10:00, ատամներս լվանում, հագնվում եմ և ժամը 10:50 գնում քանոնի: Դասից հետո գնում ենք պապիկիս տուն: {աղում ենք, հաց ուտում, հանգստանում: Ընթրում եմ, ատամներս լվանում և ժամը 22:00 գնում քնելու:

Կիրակի

Արթնանում եմ ժամը 10:00 , ատամներս լվանում, հագնվում եմ հաց ուտում, դասերս պատրաստում, խաղում բակում: Վերադառնում ենք պապիկիս տանից ժամը 20:00 և պատրաստում մեր պայուսակները, այնուհետև ընթրում եմ, ատամներս լվանում և ժամը 22:00 գնում քնելու:

Երկուշաբթի

Արթնանում եմ ժամը 07:45 , ատամներս լվանում, հագնվում եմ և ժամը 08:30 գնում դպրոց: ժամը 15:00 վերադառնում եմ տուն, հաց ուտում, դասերս պատրաստում և ժամը 16:45 գնում մարմնամարզության: Վերադառնում եմ ժամը 18:45, շարունակում դասերի պատրաստելը, այնուհետև ընթրում եմ, ատամներս լվանում և ժամը 22:00 գնում քնելու:

Երեքշաբթի

Արթնանում եմ ժամը 07:45 , ատամներս լվանում, հագնվում եմ և ժամը 08:30 գնում դպրոց: ժամը 15:00 վերադառնում եմ տուն, հաց ուտում, դասերս պատրաստում և հանգստանում եմ: Իջնում եմ բակ խաղալու, որտեղից վերադառնում եմ ժամը 18:00, այնուհետև ընթրում եմ, ատամներս լվանում և ժամը 22:00 գնում քնելու:

Չարեքշաբթի

Արթնանում եմ ժամը 07:45 , ատամներս լվանում, հագնվում եմ և ժամը 08:30 գնում դպրոց: ժամը 15:00 վերադառնում եմ տուն, հաց ուտում և ժամը 15:50 գնում եմ քանոնի, ժամը 16:50 մարմնամարզության, իսկ ժամը 18:30 սոլֆեջիոյի: Վերադառնում եմ ժամը 19:20, դասերս պատրաստում, այնուհետև ընթրում եմ, ատամներս լվանում և ժամը 22:00 գնում քնելու:

Հինգշաբթի

Արթնանում եմ ժամը 07:45 , ատամներս լվանում, հագնվում եմ և ժամը 08:30 գնում դպրոց: ժամը 15:00 վերադառնում եմ տուն, հաց ուտում, դասերս պատրաստում, հանգստանում և խաղում: Ընթրում եմ, ատամներս լվանում և ժամը 22:00 գնում քնելու:

Ուրբաթ

Արթնանում եմ ժամը 07:45 , ատամներս լվանում, հագնվում եմ և ժամը 08:30 գնում դպրոց: ժամը 15:00 վերադառնում եմ տուն, հաց ուտում, դասերս պատրաստում և ժամը 16:45 գնում մարմնամարզության: Վերադառնում եմ ժամը 18:45, շարունակում դասերի պատրաստելը, այնուհետև ընթրում եմ, ատամներս լվանում և ժամը 22:00 գնում քնելու:

Շաբաթ

Արթնանում եմ ժամը 10:00, ատամներս լվանում, հագնվում եմ և ժամը 10:50 գնում քանոնի: Դասից հետո գնում ենք պապիկիս տուն: {աղում ենք, հաց ուտում, հանգստանում: Ընթրում եմ, ատամներս լվանում և ժամը 22:00 գնում քնելու:

Կիրակի

Արթնանում եմ ժամը 10:00 , ատամներս լվանում, հագնվում եմ հաց ուտում, դասերս պատրաստում, խաղում բակում: Վերադառնում ենք պապիկիս տանից ժամը 20:00 և պատրաստում մեր պայուսակները, այնուհետև ընթրում եմ, ատամներս լվանում և ժամը 22:00 գնում քնելու:

Posted March 13, 2022 by annavelicyan in category Մայրենի

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*