January 29

Հունվարյան հաշվետվություն

Մենք գնացել ենք ազգային խաղեր խաղալու ։ Մենք Ճամփորդության ենք գնացել Ջրվեժի արգելոց ։ Գնացել ենք << Փոքրիկ Էյնշտեյն գիտության թանգարան>> այն կարող եք տեսնել այստեղ։

Մենք էջանշաններ ենք պատրաստել։ Մենք խաղացել ենք աղջիկ փախցնոցի նաև աքլորակռիվ։ Կարող եք տեսնել այստեղ։


Posted January 29, 2022 by annavelicyan in category Մայրենի

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*